Czytaj artykuły - domeny regionalne

Osobni operatorzy posiadają w swojej ogromnej ofercie przeróżne typy domen. W większości wypadków są to domeny: • krajowe: dotyczą konkretnego państwa, np. .pl, .ch, .de, • lokalne: stanowią podkategorię domen krajowych, od początku do końca wskazują lokalizację, np. .waw.pl, • globalne: inaczej generyczne, nie odnoszą się do żadnej lokalizacji, są wielozadaniowe, np. .com, .eu, .org, .net, • sponsorowane: odnoszą się do rzeczowej działalności, np. .tel, domeny te użytkuje też rząd, np. .gov, • funkcjonalne: wskazują na rodzaj aktywności, mają kreacja pewnych połączeń, np. .org.pl, .com.pl, .auto.pl. Do domen najwyższego poziomu przynależą krajowe, globalne i sponsorowane. Z kolei grupę domen drugiego poziomu tworzą: lokalne oraz funkcjonalne. Jak przebiega rejestracja domeny? Proces rejestracji domeny internetowej zezwala jego właścicielowi zaistnień w cyberprzestrzeni, dotrzeć do ogromnej liczby potencjalnych kontrahentów oraz efektywnie rozwijać swoją działalność. Stanowi jeden z pierwszych i najważniejszych kroków. Strona internetowa w sposób bezsporny dokonuje identyfikacji adresu witryny, adresu mailowego, a też serwerów FTP. Istotne, by nazwa wyróżniała się na tle setek innych adresów, była unikalna, banalna do zapamiętania oraz wolna. Jeśli właściciel strony internetowej zaplanuje jej rozbudowę, ma prawo skorzystać z subdomeny lub też podfolderu, np. dla nowo utworzonego bloga lub punktu sprzedaży.